เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

      

 

 

    เครื่องวัดความจุปอด

             

 


 

 

 

 

          เครื่องวัดความสูง

 

 

  

เครื่องวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน

 

 

 

 

 


 

 

 

เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า

 

 

 


 

 

 

 

เครื่องวัดความดันโลหิต

 

 

 

 

 


 

 

 

 

เครื่องวัดปฎิกริยาตอบสนองแสง-เสียง

 

 

 


 

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมัน

 

 

 


 

 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

 คุณลักษณะเฉพาะ

 

       -  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์ส่วนประกอบในร่างกาย

 

       -สามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน ได้ไม่น้อยกว่า  200 กิโลกรัม

 

       - มีความละเอียดในการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 0.1 เปอร์เซ็นต์

 

       -  ที่วางเท้าแบบโลหะขั้วสัญญาณไฟฟ้า เพื่อวัดส่วนประกอบในร่างกาย เพื่อความแม่นยำในการวัด

 

 


เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมัน

คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้เทคโนโลยีการวัดแบบขั้วไฟฟ้า 8 จุด (Tetrapolar 8-point Tactile Electrode System)
2. ใช้ช่วงสัญญาณคลื่นความถี่ (20 kHz, 100 kHz) ในการวิเคราะห์ 5 ส่วนในร่างกาย (แขนขวา , แขนซ้าย , ลำตัว , ขาขวา , ขาซ้าย) สามารถแยกน้ำในเซลล์ และน้ำนอกเซลล์ได้ มีความแม่นยำในการวัดค่าต่างๆ
3. ช่วงการวัดน้ำหนัก 10 – 150 กิโลกรัม
4. ช่วงการวัดส่วนสูง 50 – 300 เซนติเมตร
5. วัดน้ำหนัก (Weight) , เปอร์เซ็นต์ไขมัน (Body Fat) , มวลกล้ามเนื้อ (Muscle) และ ไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat)
6. แสดงผลค่ามวลไขมัน (Fat mass) และ ดัชนีมวลกาย (BMI) ผ่านแอพพลิเคชั่นได้
7. วิเคราะห์ไขมันด้วยหลักความต้านกระแสไฟฟ้าในร่างกาย (BIA)
8. มีความสะดวกรวดเร็ว และแม่นยำในการวัด ใส่ข้อมูลเฉพาะส่วนสูง โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล เพศ หรือ อายุ
9. สามารถเชื่อมต่อกับแอพลิเคชั่น ผ่านระบบบลูทูธ (Bluetooth) เพื่อการติดตามผลที่สะดวกยิ่งขึ้น