เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

      

 

 

    เครื่องวัดความจุปอด

             

 


 

 

 

 

          เครื่องวัดความสูง

 

 

  

เครื่องวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน

 

 

 

 

 


 

 

 

เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า

 

 

 


 

 

 

 

เครื่องวัดความดันโลหิต

 

 

 

 

 


 

 

 

 

เครื่องวัดปฎิกริยาตอบสนองแสง-เสียง

 

 

 


 

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมัน