เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

      

 

 

    เครื่องวัดความจุปอด

             

 


 

 

 

 

          เครื่องวัดความสูง

 

 

  

เครื่องวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน

 

 

 

 

 


 

 

 

เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า

 

 

 


 

 

 

 

เครื่องวัดความดันโลหิต

 

 

 

 

 


 

 

 

 

เครื่องวัดปฎิกริยาตอบสนองแสง-เสียง

 

 

 


 

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมัน

 

 

 


 

 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

 คุณลักษณะเฉพาะ

 

       -  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์ส่วนประกอบในร่างกาย

 

       -สามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน ได้ไม่น้อยกว่า  200 กิโลกรัม

 

       - มีความละเอียดในการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 0.1 เปอร์เซ็นต์

 

       -  ที่วางเท้าแบบโลหะขั้วสัญญาณไฟฟ้า เพื่อวัดส่วนประกอบในร่างกาย เพื่อความแม่นยำในการวัด