HOME USE   

ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างขนาดเล็ก มีขีดจำกัดในการรับน้ำหนักตัวผู้เล่นFlywheel มีขนาด 4-5 kg. เหมาะกับผู้ที่มีรูปร่างไม่ใหญ่มาก ขนาดพื้นที่ในการวางสินค้าไม่มาก โปรแกรมการเล่นง่ายๆไม่ซับซ้อน ราคาไม่แพง


 

LIGHT COMMERCIAL    

ออกแบบมาให้ใช้งานหนักมากขึ้นกว่าเดิม เบาะนั่งจะใหญ่นั่งสบาย มีขนาดของจาน Flywheel ที่ใหญ่ขึ้นอยู่ที่น้ำหนัก 6-8 kg.ช่วงรอบการปั่นกว้างช่วยให้ปั่นได้นุ่มกว่า และเหมาะในในการกึ่งๆคลับ แต่การใช้งานต่อเนื่องไม่ตลอดทั้งวันติดต่อกันเช่น Fitness ระดับเล็ก อาทิคอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ตามหมู่บ้านจัดสรรขนาดปานกลาง


 

COMMERCIAL   

ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในคลับโดยตรง และต่อเนื่องตลอดทั้งวัน รับน้ำหนักของผู้เล่นได้มาก ขนาดของจานFlywheel มีขนาดใหญ่อยู่ที่ 9 kg.ขึ้น ไป โปรแกรมมีลูกเล่นมากขึ้น ออกแบบมาให้นั่งสบาย ช่วงปั่นนุ่มนวล เรียบลื่น