ลูกค้าที่ไว้วางใจสินค้ามาราธอน

การกีฬาแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
The Address Siam
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
เกษมบัณฑิต
-
-

  แนะนำการจัดพื้นที่สำหรับหน่วยงาน และ ฟิตเนสคลับ

- พื้นที่ขนาดเล็ก 4x3 เมตร งบประมาณ 300,000-500,000 บาท                  ตัวอย่างพื้นที่

- พื้นที่ขนาดกลาง 8x6 เมตร งบประมาณ 400,000-600,000 บาท                ตัวอย่างพื้นที่

- พื้นที่ขนาดใหญ่ 8x10 เมตร งบประมาณ 700,000-800,000 บาท               ตัวอย่างพื้นที่