HOME USE   

มีขนาดจาน Flywheel หนักประมาณ 4-5 kg. โปรแกรมการเล่นง่าย เหมาะกับผู้เริ่ม
ออกกำลลังกายที่น้ำหนักไม่มาก มีพื้นที่น้อย ราคาไม่แพง


 

LIGHT COMMERCIAL    

โครงสร้างมีขนาดใหญ่ขึ้น รับน้ำหนักได้มากขึ้น ขนาดจานFlywheelหนัก 6-8 kg.ช่วงรอบการก้าวกว้างช่วยให้ปั่นได้นุ่มนวลขึ้น เหมาะในในการกึ่งๆคลับ แต่การใช้งานต่อเนื่อง ไม่ตลอดทั้งวันติดต่อกันเช่น Fitness ระดับเล็ก เช่น คอนโดมิเนีย, โรงพยาบาล ตามหมู่บ้านจัดสรรขนาดปานกลางCOMMERCIAL   

ออกแบบมาให้มีโครงสร้างที่ใหญ่ รองรับน้ำหนักได้มาก เล่นได้ต่อเนื่องทั้งวัน โปรแกรมมีลูกเล่น
มากขึ้นทำให้เกิดความเพลิดเพลิน มีช่วงก้าวที่นุ่มนวลเรียบลื่น ไม่สะดุด ให้ความรู้สึกที่ดีกว่า
เหมาะสำหรับใช้ในคลับโดยตรง หรือมีผู้ใช้งานต่อเนื่องและจำนวนมากต่อวัน