HOME USE 

ถูกออกแบบการใช้งานแบบไม่หนักมาก ชุดน้ำหนักที่ใช้เล่นน้ำหนักอยู่ที่ ไม่เกิน 75 kg. อาจเป็นชุดยิมที่ฝึก
เฉพาะส่วนหรือหลายส่วนก็ได้ใช้พื้นที่ไม่มากในการจัดวางน้ำหนักของเครื่องไม่หนักมาก
สามารถตั้งภายในบ้านได้


 

LIGHT COMMERCIAL 

โครงสร้างออกแบบมาใหญ่ขึ้นตามดีไซด์ น้ำหนักที่ใช้เล่นเพิ่มขึ้น 80-100 kg. ลักษณะการเล่นเคลื่อนไหวไม่
ติดขัด กล้ามเนื้อออกแรงได้เต็มที่เหมาะในในการกึ่งๆคลับ แต่การใช้งานต่อเนื่องไม่ตลอดทั้งวันติดต่อกันเช่น Fitness ระดับเล็กๆ เช่นคอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หมู่บ้านจัดสรรขนาดปานกลาง


 

 COMMERCIAL 

ออกแบบมาให้มีโครงสร้างใหญ่ การเคลื่อนไหวแต่ละท่าต่อเนื่องไม่ติดขัดช่วงการเล่นได้มาตราฐาน กล้ามเนื้อ

ออกแรงได้เต็มที่ ออกแบบมาเพื่อใช้ในฟิตเนสคลับโดยตรง ใช้งานได้ตลอดทั้งวัน มีปริมาณคนจำนวนมาก


 

FREE WEIGHT  

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ไม่สามารถฝึกกับชุดยิมได้ เพราะชุดยิมเน้นให้ผลกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่

สามารถจัดเข้าไปอยู่ได้ทุกกลุ่มของ Home / Light commercial /Commercial เพราะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ
กล้ามเนื้อมัดรองเท่านั้น สุภาพสตรีนิยมใช้เพราะน้ำหนักไม่มาก