PETANQUE/เปตอง


เปตองมาราธอนแข่งขันนานาชาติ ทัวร์เอส

รุ่นรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ
และการกีฬาแห่งประเทศไทย

มีความทนทานสูง (55 HRC)
เลือกน้ำหนักได้ (กรัม)  : 660/670/680/690/700
เลือกขนาดได้ (มิลลิเมตร) : 71/72/73/74

 


 

เปตองมาราธอนแข่งขันนานาชาติ ทัวร์เอ็ม
รุ่นรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ
และการกีฬาแห่งประเทศไทย

มีความทนทานสูง (43 HRC)
เลือกน้ำหนักได้ (กรัม)  : 660/670/680/690/700
เลือกขนาดได้ (มิลลิเมตร) : 71/72/73/74


เปตองเอ็มทีพลัส
รุ่นการกีฬาแห่งประเทศไทย

มีความทนทานสูง (55 HRC,45HRC)
เลือกน้ำหนักได้ (กรัม)  : 660/670/680/690/700
เลือกขนาดได้ (มิลลิเมตร) : 72เปตองพลัสตอง Y2000

รุ่นรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
และกลมพลศึกษา

เลือกน้ำหนักได้ (กรัม)  : 680/690
เลือกสีเงินหรือสีทองได้
เหมาะสำหรับฝึกซ้อมเปตองพลัสตอง Y3000

เหมาะสำหรับฝึกซ้อม