HOME USE  

เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบสำหรับการใช้ในบ้านความแข็งแรงของโครงสร้างขีดมี จำกัด รับน้ำหนักผู้ใช้ได้ไม่มากพอ การใช้งานต่อเนื่องติดต่อกันได้ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง กำลังมอเตอร์อยู่ในระดับไม่เกิน1.25 - 2 แรงม้า ขนาดลู่วิ่งที่ลูกค้าต้องการขึ้นอยู่กับรูปร่างและน้ำหนักของผู้ใช้ และพื้นที่ของบ้านที่ใช้สำหรับวางตัวสินค้าตัวนั้นได้


 

LIGHT COMMERCIAL   

เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบให้โครงสร้างมีความแข็งแรงของลู่วิ่งมากขึ้น รองรับน้ำหนักได้มากขึ้น ในระดับหนึ่งที่สูงกว่าเครื่องใช้งานในบ้าน และสามารถใช้งานต่อเนื่องได้มากขึ้น 4-5ชั่วโมงขึ้นไป กำลังมอเตอร์อยู่ในระดับ 2.5 - 3.5 แรงม้าขนาดสินค้าใหญ่ขึ้น สำหรับลูกค้า ที่ต้องการใช้งานในบ้าน อาจต้องมีพื้นที่ในการวางสินมากขึ้นเหมาะสำหรับใช้งานในคอนโด หมู่บ้านขนาดปานกลาง


 

COMMERCIAL   

ถูกออกแบบการใช้งานหนักโดยตรง ใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน สามารถรองรับน้ำหนักผู้เล่นได้200 กิโลกรัมขึ้นไป กำลังมอเตอร์ ขนาด 4 แรงม้าขึ้นไป ครงสร้างมีขนาดใหญ่ ใช้งานในคลับโดยตรง มีพื้นที่มาก มีผู้ใช้งานจำนวนมากต่อวัน