UMPIRE CHAIR/เก้าอี้กรรมการ

เก้าอี้กรรมการ

เก้าอี้ผู้ช่วยกรรมการ

- สีแดงสด สะดุดตา
- เสาบุด้วยผ้าหนานุ่ม ช่วยลดแรงกระแทกจากการบาดเจ็บของนักกีฬา
- น้ำหนักเบา ประกอบง่าย เหมาะต่อการเคลื่อนย้าย