English ภาษาไทย

เกี่ยวกับเรา

About us

บริษัท มาราธอน ( ประเทศไทย) จำกัด

เป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจกีฬามาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ไทย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ฟิตเนสชั้นนำและคุณภาพสูงจากต่างประเทศ เช่น อเมริกา, ฟินแลนด์, ญี่ปุ่น และไต้หวัน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ Fitness Test เพื่อใช้ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย อีกด้วย

บริษัท มาราธอน ได้เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยในการมีสุขภาพที่แข็งแรง จากการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานเป็นที่ยอม รับในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ตาม " ยุทธศาสตร์การออกกำลังกายแห่งชาติ " ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้อุปกรณ์ของบริษัท ฯ ผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ได้รับความยอมรับอย่างแพร่หลายจากวงการกีฬาว่ามีมาตรฐาน ตรงตามกติกาสากล ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงสามารถส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น ในโซน อเมริกา ยุโรป และแถบภูมิภาคเอเชียเองด้วย เราเน้นการพัฒนาสินค้า โดยลดจุดด้อยของสินค้าเดิม โดยเริ่มจากการสำรวจตลาด จากนั้นจึงทำวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจว่าสินค้าดังกล่าวสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง รวมถึงมีการคิดค้นรูปแบบหรือสรรหาวัตถุดิบใหม่ๆ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ

ลูกตะกร้อใยสังเคราะห์ “มาราธอน” ซึ่งเป็นการคิดค้น พัฒนาขึ้นเป็นรายแรกของโลก จากแรงบันดาลใจ 2 ประการ คือ ประการแรก จากการที่ได้พบกับนักตะกร้ออาวุโสกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้คลุกคลีกับวงการตะกร้อมากว่า 30 ปี และต้องการเห็นตะกร้อหวายได้รับการพัฒนา เนื่องจากหวายเป็นวัตถุที่นับวันจะหายากขึ้นเรื่อยๆ คุณสมบัติของตะกร้อหวายเองก็ได้สร้างความยุ่งยากและสิ้นเปลืองแก่ผู้เล่น ค่อนข้างมากผู้ที่ต้องการเล่นเข็ดขยาดกับความเจ็บ จนเลิกเล่นไปจำนวนไม่น้อย ทำให้ตะกร้อไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเท่าที่ควร ประการที่สอง จากการที่เห็นว่าสินค้าอื่นๆล้วนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้วยการใช้วัสดุใย สังเคราะห์ เช่น ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส มีการพัฒนาจากไม้ธรรมชาติมาเป็น Carbon Fiber และลูกฟุตบอลก็ได้มีการพัฒนาใช้หนังเทียมสังเคราะห์แทนหนังสัตว์ เป็นต้น ปัจจุบัน ลูกตะกร้อใยสังเคราะห์ ”มาราธอน” ยังไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา มาจนเป็น“ตะกร้อพลาสติกชนิดผิวนุ่ม” ที่คิดค้นพัฒนาจนได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน “10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมไทย 2549

ยังไม่หยุดนิ่ง ในการพัฒนา มาจนเป็น“ตะกร้อพลาสติกชนิดผิวนุ่ม” ที่คิดค้นพัฒนาจนได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน “10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมไทย 2549”

“ตะกร้อพลาสติกผิวนุ่ม” เป็นการใช้เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ ในกระบวนการยึดติดระหว่างเส้นฐานที่เป็นพลาสติก และผิวนุ่มที่เป็นยางประเภทเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ ที่มีคุณสมบัติอ่อนนุ่มเหมือนยาง และสามารถขึ้นรูปได้แหมือนพลาสติกมาประกอบเป็นลูกตะกร้อที่ได้มาตรฐานใน กติกาการเล่นกีฬาตะกร้อ ใช้เวลาคิดค้น และลองผิด ลองถูกมานานถึง 10 ปี ความยากของมันอยู่ตรงที่ทำอย่างไรให้เล่นไม่เจ็บ เพราะปัญหาของการเล่นตะกร้อคือ เล่นแล้วเจ็บ โดยเฉพาะผู้หญิงจะเข็ดขยาดลูกตะกร้อพอสมควร ทำให้ผู้หญิงไม่นิยมเล่นตะกร้อ และโจทย์ที่ยากอีกข้อที่ทำให้ใช้เวลานานกว่าจะมาเป็น “ตะกร้อ ผิวนุ่ม” ที่เห็นอยู่นี้ คือ น้ำหนักของลูก และเส้นผ่านศูนย์กลางต้องได้มาตรฐานด้วย วันนี้ทางบริษัทฯยินดีมากกับสิ่งที่ได้พยายามคิดค้นมาเป็นเวลานับสิบปี ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และจะผลักดันต่อไปให้เป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากล เพราะที่ผ่านมาตะกร้อพลาสติกในรุ่นอื่นๆ ของเราก็เป็นที่ยอมรับในการแข่งขันระดับโลกอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกีฬาตะกร้อของไทย ให้แพร่หลายมากขึ้นในต่างปะเทศอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของมาราธอน คือ ลูกเปตอง จากการที่กีฬาเปตองเป็นกีฬาที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นเวลาช้านาน อีกทั้งเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขัน ชิง แชมป์โลกหรือการแข่งขันนานาชาติแต่ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทย เนื่องจากอุปกรณ์การเล่นเปตองแต่เดิมต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีราคาแพง ดังนั้นบริษัทฯมาราธอนจึงได้รวบรวมความคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา ประดิษฐ์อุปกรณ์การเล่นเปตองให้มีราคาถูก น้ำหนักมาตรฐาน และไม่เป็นสนิม ซึ่งในที่สุดก็สามารถประดิษฐ์ลูกเปตอง พลาสตอง (Plustong) ได้สำเร็จ นับเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับเยาวชน ประชาชน และผู้ที่สนใจกีฬาประเภทนี้ ซึ่งจะเป็นการเอื้ออำนวยให้มีการเล่นเปตองแพร่หลายยิ่งขึ้นในประเทศไทย เพื่อพื้นฐานของทีมชาติไทยในอนาคต

About us

Commercial Applications of the Innovations and the Benefits:
การนำนวัตกรรมมาใช้ในเชิงพาณิชย์มีผลให้สินค้าเกิดความแตกต่างของสินค้า ซึ่งมีคุณภาพสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะ ทำให้ยากต่อการเลียนแบบ Marathon (Thailand) Co., Ltd. จึง สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดและครอบครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนา โดยยังคงมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งคิดค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาออกแบบ และผลิตอุปกรณ์กีฬาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

Reference Customers: ร้านค้าอุปกรณ์ฟิตเนสและอุปกรณ์กีฬาทั่วไป, หน่วยงานราชการ,โรงพยาบาล,โครงการหมู่บ้าน-คอนโด
Potential Customers: ประเทศไทย,ภูมิภาคเอเชีย
Existing Markets: ยุโรป, อเมริกา

Marathon (Thailand) Co., Ltd
Pinklao 149, Baromrat-Chonnanee Rd.,Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700
Tel: +66 (0) 2433 7992-4, +66 (0) 2434 0500-6
Fax: +66 (0) 2433 3722-6
Website: www.marathon.co.th

Plan your Daily training & workouts

It would be perfect to do with your family, friends, co-workers anyone who I have started gym at home.
  • สร้างยิมเองได้ที่บ้านคุณ
  • มีบริการจัดส่ง
  • รับประกันสินค้าพร้อมบริการหลังการขาย

Shop Now